БКАП – Българо-китайска асоциация за партньорство 2022-04-02T20:24:17+00:00

Българо-китайска асоциация за партньорство е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза и създадена да задълбочи взаимовръзките между двете страни с цел утвърждаване на все по-широко сътрудничество между България и Китай.

В последните няколко години отношенията между България и Китай започват все повече да се активизират и нашата цел е да създадем благоприятна среда, взаимовръзките между двете страни да станат част от приоритетите на България. Развитие на партньорството в глобалната инициатива 16+1 между Китай и държавите от Югоизточна Европа е съществена стъпка към утвърждаване на взаимотношенията между двете страни.